Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića i UVJETIMA KORIŠTENJA.
PRIJAVA
Uvjeti korištenja ulaznica

Članak 1.

HNK Rijeka je isključivi vlasnik svih ulaznica za utakmice koje organizira ili u čijoj distribuciji sudjeluje HNK Rijeka. Svaki kupac i imatelj ulaznice mora poštivati odredbe ovog Pravilnika.

Predmet ovih Uvjeta je definiranje prava i obveza kupaca i imatelja ulaznica prilikom kupnje i/ili ulaska na Stadion te pravila ponašanja na Stadionu.

Stadion HNK Rijeka je stadion u sklopu Trening kampa HNK Rijeka u Rijeci, Rujevica, (dalje: stadion) ali se može odnositi i na druge objekte na kojima se odigravaju utakmice u organizaciji HNK Rijeka.

Članak 2.

Prodaja ulaznica je personalizirana te je prigodom kupovine za svaku ulaznicu potrebno predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. Sve osobe koje žele pristupiti Stadionu bez obzira na dob moraju imati ulaznicu.

Osobe mlađe od 16 godina mogu kupiti komplet ulaznica samo uz potpisanu suglasnost roditelja, staratelja ili pravnog zastupnika.

Svaka osoba može kupiti do najviše 4 (četiri) ulaznice za utakmice Hrvatski telekom Prve lige uz predočenje osobnog dokumenta nositelja ulaznice za svaku pojedinu ulaznicu  odnosno za kupovinu svake ulaznice potrebno je predočiti po jedan osobni dokument. Na svaku pojedinu ulaznicu ispisuje se ime i prezime nositelja ulaznice.

Svaki član HNK Rijeka ostvaruje pravo kupnje jedne (1) ulaznice po povlaštenoj cijeni za članove.

Članak 3.

Samo pojedinac čiji su osobni podaci navedeni na ulaznici kao imatelj ulaznice može istu koristiti za potrebe ulaska na stadion ili ostvariti druga prava koja ima kao imatelj, a kako je utvrđeno ovim Uvjetima.

HNK Rijeka je ovlašten posredstvom svoje redarske službe obavljati identifikacijsku provjeru prilikom ulaska imatelja ulaznice na stadionu.

Imatelj ulaznice može prenijeti samu ulaznicu ili dodijeliti prava koja proizlaze iz ulaznice trećim stranama samo uz raniju suglasnosti HNK Rijeka. HNK Rijeka je ovlašten ne dati svoju suglasnost ako imatelj ulaznice ili osoba kojoj je ista prenijeta namjerava:

 1. a) prenijeti prava ili ulaznicu pojedincu kojemu je iz zakonom predviđenih razloga zabranjeno prisustvovanje nogometnim utakmicama,
 2. b) preprodati ulaznicu,
 3. c) prenijeti ili koristiti ulaznicu za potrebe reklamiranja, prodaje ili u promotivne svrhe ili kao nagradu, poklon, u natjecanju ili lutriji ili kao dio putničkog paketa.

Ako se prava ili ulaznice prenose uz suglasnost HNK Rijeka, osoba na koju je ulaznica prenesena zatražit će izdavanje nove ulaznice. Ako se takva prava ili ulaznica prenosi ili koristi u neku od nedozvoljenih svrha iz prethodnog stavka, bez ranije pismene suglasnosti HNK Rijeka, takvoj će osobi biti onemogućen ulazak na stadion, bez prava na naknadu vrijednosti ulaznice.

Članak 4.

Svi imatelji ulaznica potvrđuju da se kreću na i oko stadiona na vlastitu odgovornost. U slučaju da imatelj ulaznice napusti stadion neće biti ponovo pušten na stadion s istom ulaznicom.

Članak 5.

Imatelj ulaznica ne smiju bez suglasnosti HNK Rijeka snimati, prenositi ili na bilo koji način obavljati prijenos zvuka, slika, opisa ili rezultata utakmice u cijelosti ili djelomično, osim u privatne svrhe.
Fotografije ili snimke koje je snimio nositelj ulaznice tijekom prisustvovanja utakmici mogu se koristiti samo u osobne, nekomercijalne svrhe, isključujući objave na internetskim portalima i drugim medijima pogodnim za izvještavanje javnosti te se ne smiju komercijalno koristiti ni na koji način bez ranije pismene suglasnosti HNK Rijeka.

Svaki imatelj ulaznice daje svoju suglasnost da HNK Rijeka ili druga fizička ili pravna osoba koju HNK Rijeka ovlasti ili imenuje mogu besplatno koristiti nositeljev glas ili sliku, uživo, u video snimci ili drugoj vrsti snimke, fotografije ili putem drugog medija sada ili u budućnosti, a koji su snimljeni na stadionu.

Članak 6.

Iz razloga sigurnosti, a u cilju osiguranja redovnog i nesmetanog odvijanja utakmice, imatelj ulaznice mora slijediti upute policije, sigurnosnog osoblja i administracije na stadionu na kojem se održava utakmica. Svaki imatelj ulaznice mora surađivati sa sigurnosnim osobljem ukoliko se od imatelja ulaznice traži predočenje njegovog identiteta, u obliku službenog dokumenta s fotografijom, ili suglasnost za zapljenom zabranjenih predmeta koje posjeduje.

Imatelj ulaznica su suglasni da će njihovo ponašanje biti korektno i s poštovanjem prema protivnicima, a posebno da neće biti nasilni, ksenofobični i rasistički nastrojeni. U slučaju kršenja ovih odredbi navijači mogu biti sankcionirani te može doći do djelomičnog ili potpunog zatvaranja sektora gdje se oni nalaze.

Pirotehnika, sve vrste oružja, upaljači, kišobrani, staklene i plastične boce, kantice ili alkoholna pića, opojne droge ili nedozvoljeni lijekovi, predmeti pogodni za nanošenje ozljeda ili stvaranje nereda ili drugo što može pokvariti užitak, ugodu i sigurnost ostalih sudionika, igrača ili službenih osoba zabranjeno je i ne smije se unijeti na stadion. Ukoliko imatelj Ulaznice prilikom ulaska na stadion posjeduje neke od zabranjenih predmeta isti će biti oduzeti od strane sigurnosnog osoblja, a klub ne preuzima odgovornost za čuvanje i povrat tih predmeta.

Svi promotivni, komercijalni, politički ili vjerski predmeti bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući se na zastave, oznake, simbole, letke, zabranjeni su i ne mogu se unijeti na stadion.

Pojedinci koji su pod utjecajem alkohola ili droga ili koji se ponašaju nasilno ili elementima svojeg ponašanja započinju radnje suprotne javnom redu i općoj sigurnosti, mogu biti udaljeni sa stadiona.

HNK Rijeka ne odgovara za stvari koje su zaboravljene i/ili ostavljene bez nadzora u zoni stadiona.

Članak 7.

Svaki kupac ili imatelj ulaznice odgovoran je za propisno korištenje ulaznice te će nadoknaditi štetu nastalu nepropisnim korištenjem ulaznice ili postupanjem protivno ovim Uvjetima i važećim zakonskim i podzakonskim propisima, ili pravilima FIFA-e i UEFA-e.

Članak 8.

HNK Rijeka zadržava pravo promjena satnice, datuma i mjesta odigravanja utakmice u slučaju nepredviđenih okolnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na događaje više sile ili razloga ugrožavanja sigurnosti.  U slučaju odigravanja utakmice bez gledatelja, sukladno odluci nadležnih tijela Republike Hrvatske, povrat novca nije moguć.

U slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje dovode do promjena satnice, datuma i mjesta utakmice, uključujući one gore označene, imatelj ulaznice ima pravo ako je moguće dobiti ulaznicu iste kategorije kao što je bila njegova prvobitna ulaznica. Ako se utakmica ili promijenjena utakmica otkaže ili nema raspoložive ulaznice za promijenjenu utakmicu, imatelj ulaznice ima pravo na povrat novaca po nominalnoj vrijednosti ulaznice.

U slučaju da imatelj ulaznice nije u mogućnosti prisustvovati utakmici s promijenjenom satnicom odigravanja, biti će mu vraćen iznos nominalne vrijednosti ulaznice.

Članak 9.

Kupac i/ili imatelj ulaznice će poštovati sve odredbe koje izdaje HNK Rijeka, te sve dodatne upute koje se mogu povremeno izdavati, a u odnose se na pravila ponašanja na stadionu, zabranu unosa pojedinih predmeta i druge sigurnosne zahtjeve koji su u nadležnosti HNK Rijeka.

Članak 10.

Prodaja ulaznica osobama mlađim od 16 godina moguća je isključivo i samo u nazočnosti roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika, ili njihovu pisanu suglasnost.

 Članak 11.

HNK Rijeka će odbiti prodati ulaznicu:

 1. Osobi kojoj je izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane prisustva nogometnim utakmicama;
 2. Osobi koja je od strane redarstvenih službi kategorizirana u najrizičniju skupinu navijača, odnosno osobi za koju se raspolaže saznanjima da se ranije protupravno ponašala.
 3. Osobi kojoj je izrečena mjera opreza zabrane približavanja stadionu ili prisustva nogometnim utakmicama;
 4. Osobi koja je od strane policije i/ili ovlaštene redarske službe zatečena u preprodaji ulaznica;
 5. Osobi za koju postoje ranija saznanja da je prigodom kupnje ulaznica na bilo koji način pokušala zlouporabiti vlastite ili tuđe osobne podatke ili neki od osobnih dokumenata.

 Članak 12.

HNK Rijeka putem redarske službe odbit će ulaz imatelju ulaznice:

 1. a) ako je imatelj ulaznice u posjedu ulaznice bez upisanih osobnih podataka
 2. b) ako je imatelj ulaznice u posjedu ulaznice s podacima različitim od podataka iz osobnog dokumenta
 3. c) ako je imatelj ulaznice bez važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica) kojim može dokazati svoj identitet
 4. d) ako je imatelj ulaznice zatečen u neposrednom činjenju nekog od prekršaja navedenih iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima ili drugih zakona i/ili ovih Uvjeta
 5. e) ako je imatelj ulaznice zatečen u posjedu krivotvorenih ulaznica
 6. f) osoba koja ima navijačka obilježja gostujućeg kluba, a posjeduje ulaznicu za tribinu koja nije namijenjena gostujućim navijačima.

U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka HNK Rijeka nije dužan i neće vraćati novac za kupljenu ulaznicu.

 Članak 13.

Internet prodaja ulaznica obavlja se na stranici www.ulaznice.hr/HNKRijeka

Pravila prodaje primjenjiva na kupnju redovnim putem identična su internet prodaji, na način prilagođen specifičnostima internet prodaje.

Internet prodaja ulaznica također je personalizirana te kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine ulaznica.

Naknadne promjene nisu moguće. Ulaznice za pojedinačne utakmice se ispisuju s korisničkih stranica, te takva e-ulaznica služi za izravan ulaz na utakmicu.

Potvrda o kupovini godišnjih ulaznica se mijenja za godišnju iskaznicu na blagajni HNK Rijeka u objavljenom radnom vremenu blagajne.

HNK Rijeka iz sigurnosnih, organizacijskih i tehničkih razloga ima mogućnost obustaviti internet prodaju u bilo kojem trenutku.

Članak 14.

Komplet ulaznica omogućuje pretplatniku pravo ulaska na sektor stadiona naznačen na ulaznici za:

- Sve službene domaće utakmice HNK Rijeka u Hrvatski telekom Prvoj ligi u toj natjecateljskoj sezoni/polusezoni, ovisno o vrsti kompleta ulaznica

- sve pripremne utakmice u organizaciji HNK Rijeka,

-pravo prvokupa ulaznica i paketa ulaznica za međunarodne utakmice u UEFA sustavu natjecanja ovisno o fazi natjecanja i obvezama koje HNK Rijeka ima prema organizatoru natjecanja

Kupnjom kompleta ulaznica pretplatniku se dodjeljuje jedno mjesto na stadionu na način kako je to naznačeno na ulaznici. Kupnja kompleta ulaznica bit će odbijena ili može biti odbijena prema istim uvjetima koji vrijede za pojedinačne, jednokratne ulaznice.

Kada imatelju kompleta ulaznica (pretplatniku) zbog izrečene mjere nadležnih pravosudnih i redarstvenih tijela bude onemogućeno prisustvo nogometnim utakmicama HNK Rijeka njegov komplet ulaznica (pretplata) bit će poništena bez odgode, do prestanka trajanja izrečenih mjera. HNK Rijeka u takvoj situaciji neće vršiti povrat novca za poništeni komplet ulaznica (pretplatu).

Kompleti ulaznica (pretplate) su personalizirani i neprenosivi. Bilo kakva manipulacija ili zloupotreba može uzrokovati poništavanje kompleta ulaznica (pretplate) u skladu s internim pravilima HNK Rijeka. Pretplatnik će biti odgovoran za bilo koji oblik izravne ili neizravne preprodaje.

Kompleti ulaznica (pretplate) se mogu kupiti na prodajnom mjestu za kupnju ulaznica na stadionu ili putem interneta na portalu www.ulaznice.hr . Ukoliko je godišnja ulaznica kupljena putem interneta potrebno je doći na prodajni centar za kupnju ulaznica s potvrdom o kupovini i osobnim dokumentom kako bi kupljena godišnja ulaznica mogla biti podignuta. Godišnju ulaznicu kupljenu putem interneta potrebno je podići do datuma određenog za kraj prodaje godišnjih ulaznica. Povrat kompleta ulaznica (pretplate) nije moguć.

Termin početka prodaje kompleta ulaznica bit će pravovremeno objavljen, a prednost za kupovinu imaju prošlogodišnji pretplatnici, za ista mjesta koja su imali prošle sezone. Nakon proteka početnog razdoblja u kojem prošlogodišnji pretplatnici imaju prednost za kupnju kompleta ulaznica, sva preostala mjesta na stadionu postaju dostupna svima, najprije za kupnju kompleta ulaznica, a potom i za kupnju pojedinačnih ulaznica.

Iz sigurnosnih, organizacijskih ili drugih opravdanih razloga HNK Rijeka zadržava pravo uskratiti pretplatniku korištenje mjesta za koje pretplatnik ima komplet ulaznica.

Članak 15.

Kupac/imatelj kupnjom ulaznice i/ili dolaskom na prostor stadiona upoznat je i suglasan da HNK Rijeka ima pravo prikupiti, pohraniti i koristiti njegove osobne podatke u svrhu organizacije i administracije utakmice, omogućavanja plaćanja ulaznica, omogućavanja ulaska gledatelja na stadion te osiguravanja zaštite osoba i imovine prije, za vrijeme i nakon odigravanja utakmice, te za zadovoljavanje zahtjeva propisanih Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i propisima Hrvatskog nogometnog saveza, UEFA-e i FIFA-e.

Članak 16.

Voditelj zbirke osobnih podataka registrirani je ured društva HNK Rijeka s.d.d. Rijeka, na adresi Rujevica 10.

 Članak 17.

HNK Rijeka donosi i javno objavljuje na svojim stranicama ili na drugi način odgovarajuće Politike privatnosti koje čini dostupnim kupcima i imateljima ulaznica.

 Članak 18.

Prikupljene osobne podatke HNK Rijeka će koristi isključivo za svrhu radi koje su takvi podaci prikupljeni te neće zloupotrebljavati osobne podatke na bilo koji način koji je suprotan Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 Članak 19.

Kupnjom ulaznice ili njezinim imanjem kupac/ulaznice prihvaća i potvrđuje da je upoznat s Politikama privatnosti te da je upoznat i suglasan da njegovi prikupljeni osobni podaci mogu biti i bit će podijeljeni s trećim osobama:

- ime i prezime bit će podijeljeni jedino s društvom koje organizira i vodi sustav prodaje kompleta i pojedinačnih ulaznica,

- s financijskom institucijom u dijelu i opsegu koje je potreban za provedbu plaćanja kupljene ulaznice i realizaciju novčane transakcije.

 Članak 20.

Kupac/imatelj ulaznice kupnjom ulaznice i/ili ulaska na prostor Stadiona prihvaća i suglasan je da na Stadionu postoji neprekidni videonadzor s mogućnošću ispisa i pohranjivanja snimljenog zapisa o ponašanju gledatelja na ulazima, izlazima i cijelom prostoru sportskog objekta gdje se nalaze gledatelji, kojeg HNK Rijeka mora dostaviti policiji na njezin zahtjev, radi korištenja u prekršajnom ili kaznenom postupku, sve sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Članak 21.

Na zahtjev kupca/imatelja ulaznice HNK Rijeka će kupcu/imatelju ulaznice omogućiti uvid u njegove osobne podatke i obrade u kojima sudjeluje te omogućiti ispravak osobnih podataka te će na njegov zahtjev obrisati spremljene osobne podatke ukoliko posjedovanje istih nije regulirano zakonskom obavezom (obvezni sastojci računa, ime i prezime na ulaznicama i dr.).

U slučaju kupnje kompleta i pojedinačnih ulaznica HNK Rijeka je zakonski dužan temeljem Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima prikupljati određene osobne podatke te za tako prikupljene osobne podatke nije potrebna suglasnost kupca/imatelja ulaznice.

 Članak 22.

Trajanje čuvanja Vaših osobnih podataka ovisi o zakonskoj regulativi i internim aktima i Politici privatnosti.

 Članak 23.

Kupcu/imatelju ulaznice pripadaju prava s osnova zaštite osobnih podataka, i to:

- uvid u osobne podatke ili obradu podataka

- ispravak osobnih podataka,

- brisanje osobnih podataka,

- povlačenje dane suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka,

- prenosivost podataka u strojno čitljivom obliku,

- prigovor na proces obrade podataka,

- prigovor nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Navedena prava kupac/imatelj ulaznice može ostvarivati u mjeri i na način koji je primjenjiv s obzirom na okolnosti slučaja i ukoliko nije u suprotnosti sa zakonskom regulativom.

Navedena prava kupac/imatelj ulaznice može ostvarivati upućivanjem zahtjeva/prigovora e-mailom na zastitapodataka@nk-rijeka.hr ili na adresu HNK Rijeka s.d.d, Rijeka, Rujevica 10, Službenik za zaštitu podataka.

Ukoliko kupac/imatelj ulaznice smatra da su mu povrijeđena prava te da mu nije u zakonskom roku odgovoreno na zahtjev/prigovor, ima pravo podnijeti prigovor direktno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Članak 24.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.

Rijeka, 30. svibnja 2018.g.

Prijava na newsletter